Hatha Yoga

Yaşamı bir tekamül yolculuğu bedeni ise bu yolculuğun aracı olarak gören yoga anlayışında Asana adı verilen duruşları içeren tüm çalışmaların genel adıdır, Hatha Yoga. Bedenimiz zihnimizin bir yansımasıdır. Bedenimizdeki karşıtlıkları ve zayıflıkları dengeye getirebildiğimizde ki bu ancak belli bir çalışma ve disiplinle olabilir, iradeye kavuşuruz. İrade yolculuğun dümenidir. Ha: güneş, Tha: ay ve Hatha: irade anlamlarına gelen Sanskritçe sözcüklerdir. Fiziksel çalışmaları (asanalar) ve nefes egzersizlerini içeren bu dersimiz her seviyeye uygundur.

Ashtanga Yoga

Ashtanga dilimize 8 kol veya 8 basamak olarak çevrilir ve Patanjali’nin Yoga Sutraları’nı temsil eder. Yoga ile ilgili elimizdeki en eski yazılı kaynak olan Yoga Sutraları, M.Ö. 200 yıllarında yaşadığı düşünülen Hint bilgini Patanjali’ye aittir. O güne dek öğretmenden öğrencisine aktarılan bu kadim bilgileri yazıya dökerek sistemleştirmiş olan Patanjali yoganın (bütünleşmenin) 8 kolu veya basamağından söz eder:

Yukarıda yer alan 8 kol veya basamağı birbirinden ayrı düşünmek doğru değildir ve ashtanga yogayı düzenli bir şekilde uygulayarak, ilk çalışmadan itibaren son basamak olan ve amacı temsil eden Samadhi’ye yani bütünleşmeye ulaşmak mümkündür. Pratikte derinleştikçe ve geliştikçe bu sekiz konuda da aynı oranda ilerlenecektir.

Ujjayi adı verilen nefes tekniğiyle senkronize edilmiş duruşların birbirine vinyasa adı verilen geçişlerle bağlandığı bu teknik belli bir süredir yoga yapan ve fiziksel problemi olmayan katılımcılar için uygundur.

Vinyasa Flow

Duruşların birbirine vinyasa adı verilen geçişlerle bağlandığı, Ashtanga’dan farklı olarak her derste farklı serilerle çalışma çeşitliliğinin olduğu ve dinamik yoga sevenlerin büyük keyif aldığı, orta seviye katılımcalara uygun bir yoga çalışmasıdır.